Kaaoksesta järjestykseen

 

Perhosvaikutus on kaaosteoriassa käytetty vertaus siitä, että perhosen siivenisku voisi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa. Kaaosteoriassa maailma ei seuraa ennalta arvattavaa kaavaa. Kaaos on osa niin ihmisen elämää kuin myös salibandymaalivahdin arkea. On pieniä hetkiä, joissa muutos tapahtuu ja on mahdotonta ennustaa tiettyjen tapahtumien vaikutuksia.

Kaaosteorian avulla voidaan ymmärtää kompleksisia järjestelmiä. Meidän mielestämme kaaosteoria voidaan nähdä eräänlaisena analogiana ratkaisukeskeiselle ajattelulle, kun mietitään salibandymaalivahdin pelin ymmärrystä ja suunnitelmallisuutta. Kaaosteorian epälineaarisessa maailmankuvassa voidaan joukkueet ja pelaaminen käsittää dynaamisina, vuorovaikutteisina ja kehittyvinä järjestelminä, joissa esiintyy nopeita muutosilmiöitä, kaoottisia vaiheita ja katastrofeja.

Kaaosteoria kertoo maalivahdille, että tapahtuman ja tilanteen tulos riippuu eri muuttujista. Maalivahdin on usein hankala ennustaa muuttujien vaikutusta lopputulokseen. On olemassa jonkinlainen virhemarginaali tai muutoksen hetki, joka voi muuttaa kaiken vielä viimeisellä hetkellä. Toisinaan pienellä muutoksella pelitilanteessa on merkittävä vaikutus, ja se tekee koko tilanteesta kaoottisen.

Next Level Goaltendingin valmennuksessa keskiössä on pelisuunnitelma, joka ei ole ottelukohtainen suunnitelma, vaan se kuvaa maalivahtipelin suunnitelmallisuutta yleisellä tasolla. Fokuksena on filosofiamme mukaisesti yksittäisen maalintekotilanteen torjuminen mahdollisimman suurella todennäköisyydellä.

Opetamme moderniin ja nopeatempoiseen salibandyyn optimoitua maalivahtipelaamista. Koulutamme sekä maalivahteja että maalivahtivalmentajia kaikissa ikäluokissa ja kaikilla sarjatasoilla.

Valmennusfilosofiamme

Torjunnan todennäköisyyden maksimointi

Salibandy on peli, jossa syntyy paljon maaleja ja kaikkia ei paraskaan maalivahti voi estää. Tärkeintä on pelata kaikki tilanteet siten, että torjunnan todennäköisyys on mahdollisimman suuri. Näin pelatessa maalivahdin uran aikana maalivahdille syntyy vähiten maaleja.

Tuloksen erottaminen toiminnasta

Aina oikeita asioita tekemällä ei saavuteta haluttua tulosta. Maalivahtipelin kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että vaikka maalivahti pelaisi parhaalla mahdollisella tavalla, maali saattaa silti syntyä. Käänteisesti, epäoptimaalisella pelaamisella voi myös onnistua torjunnassa. Maalivahdin tekemistä arvioidessa täytyy kyetä erottamaan hyvä ja huono toiminta tuloksesta riippumatta.

Tehokkaat ja tasapainoiset liikkeet kentällä

Jotta maalivahti voi maksimoida torjunnan todennäköisyyden, täytyy maalivahdin liikkeiden suuntautua sekä koko kehon liikkeen että reaktioiden osalta suorinta tietä kohti palloa tai tilannetta. Lyhimmät liikkeet ja optimaaliset liikeradat johdetaan yksinkertaisin matemaattisin ja fyysisin mallein.

Pelin lukeminen ja ymmärtäminen

Peliä lukemalla maalivahti arvioi, mihin seuraava todennäköinen maalintekotilanne syntyy. Lukemalla ja ymmärtämällä pelin tilanteita ja virtausta maalivahti voi valita sopivimmat tekniikat kulloiseenkin tilanteeseen.

Symmetrinen tekniikka ja valintojen mahdollistaminen

Tilanteita salibandykentällä syntyy kaikkialta. Maalivahdin täytyy pystyä valitsemaan kaikkiin tilanteisiin sopivin tekniikka, mistä seuraa, että maalivahdin tekniikan tulee olla symmetrinen. Hyvät maalivahdit tekevät mitä osaavat, parhaat mitä haluavat.